Garage31

At Garage 31 you can restore your Toyota Land Cruiser to the highest standard. The process starts by finding out exactly what the customer wants, the level of refinement needed, how long it’s going to take, the amount of new parts needed and the quality of materials to be used.

Restorations

Garage31

В GARAGE 31 можете да реставрирате вашия автомобил Toyota Land Cruiser при най-високи стандарти. Процесът на реставриране е свързан с уточняване на точните желания на клиента, нивото на завършеност до което трябва да се достигне, продължителността на процеса, количеството на нови части които трябва да се вложат. Качеството на използваните материали.

Restorations