Garage31

В GARAGE 31 можете да реставрирате вашия автомобил Toyota Land Cruiser при най-високи стандарти. Процесът на реставриране е свързан с уточняване на точните желания на клиента, нивото на завършеност до което трябва да се достигне, продължителността на процеса, количеството на нови части които трябва да се вложат. Качеството на използваните материали.

Реставрации

Garage31

В GARAGE 31 можете да реставрирате вашия автомобил Toyota Land Cruiser при най-високи стандарти. Процесът на реставриране е свързан с уточняване на точните желания на клиента, нивото на завършеност до което трябва да се достигне, продължителността на процеса, количеството на нови части които трябва да се вложат. Качеството на използваните материали.

Реставрации