trophy

Кърджали 2020 1-во място

Екипаж Ангел Русев/Александър Стайков,първо състезание с Range Rover Classic в клас Rally T1 завършено с успех от 1-во място.

Галерия

trophy

Кърджали 2020 г. 1-во място

Екипаж Ангел Русев/Александър Стайков,първо състезание с Range Rover Classic в клас Rally T1 завършено с успех от 1-во място.

Галерия